Gezin

Gezin

Gezinsuitbreiding brengt vaak heel wat vanzelfsprekendheden met zich mee. In de meeste gezinnen zorgt mama voor de baby en papa voor het geld. Maar is dat wel zo vanzelfsprekend?

Moeders kunnen beter voor kinderen zorgen

Vrouwen zijn wettelijk verplicht zwangerschapsverlof op te nemen: één week voor en negen weken na de bevalling. Hun partners - papa's of meemoeders - hebben enkel recht op vijftien dagen geboorteverlof. Vaak nemen mannen deze tien dagen niet eens op om afkeurende blikken op het werk te vermijden.

Voor mama's is verlof na de geboorte van een kind een verplichting, voor de papa's een recht. 

Deze regeling duwt vaders in een tweederangs opvoedingsrol, terwijl moeders zo al gauw een tweederangsrol op de arbeidsmarkt toebedeeld krijgen. Het bevestigt het gendercliché dat de vader de broodwinner moet zijn terwijl de opvoeding en de zorg voor kinderen vrouwentaken zijn.

Door geboorteverlof te verplichten wordt niet enkel het beeld van de zorgende moeder en de werkende vader in vraag gesteld, mannen krijgen er ook de kans door om meer betrokken te zijn bij de geboorte en opvoeding van hun kinderen. 

Onderstaand filmpje laat op een grappige manier zien hoe vaders soms behandeld worden. In deze parodie zijn de rollen echter omgekeerd. Wat als moeders dezelfde genderstereotiepe reacties zouden krijgen als vaders?
 

 

Leestips

Mannen kiezen voor hun carrière, vrouwen voor hun gezin

Het genderstereotype van de moeder aan de haard wordt steeds meer ontkracht door het stijgend aantal mannen dat ouderschapsverlof opneemt. Evengoed zijn er heel wat succesvolle carrièrevrouwen. 

Dat is ook niet meer dan logisch: waarom zou een vrouw meer recht hebben op tijd bij de kinderen of een man meer recht op een vervullende carrière? En moeten we überhaupt kiezen? Als mannen en vrouwen de taken onderling beter verdelen en beiden tijd spenderen met de kinderen én op het werk, is de last voor iedereen gelijk.

Als een van de partners toch beslist de carrière (tijdelijk) op een lager pitje te zetten om zorgtaken op te nemen, bestaan er compensatieclausules voor je huwelijks- of samenlevingscontract. Het Vlaamse gelijkekansenbeleid ontwikkelde op basis van uitgebreid onderzoek deze handige gids met kant-en-klare clausules en meer uitleg voor notarissen.
 


Leestips