Gender is meer dan gender alleen

Meestal komt het innerlijke gevoel een jongen, een meisje of (geen van) beiden te zijn overeen met het biologische geslacht: je wordt bijvoorbeeld geboren met een meisjeslichaam en voelt je ook vrouw. Bij transgender personen is dit niet zo.
Net als sociaal geslacht (gender) is ook biologisch geslacht een spectrum. Er is meer dan enkel man en vrouw. Je kan ‘man’ als het ene uiterste van een lange lijn zien en ‘vrouw’ als het andere uiterste, met daartussen vele andere opties.
Gender en etniciteit zijn sterk met elkaar verweven. Vele personen uit etnische minderheidsgroepen krijgen zowel met racisme als met seksisme te maken. Daarnaast werken gender en etniciteit ook op elkaar in.
Wat gebeurt er als vooroordelen op basis van iemands geslacht in interactie komen met vooroordelen op basis van iemands beperking? Mensen met een fysieke of mentale beperking worden niet gespaard van seksisme.
Verschillen in gezondheidsrisico's hebben vaak een belangrijke biologische component. Ook in de geestelijke gezondheidszorg zien we behoorlijk wat verschillen tussen vrouwen en mannen.
Migratie wordt vaak als een genderneutraal fenomeen gezien. Toch migreren vrouwen en mannen in heel wat gevallen om genderspecifieke redenen.
De relatie tussen gender en religie kan op verschillende manieren geïnterpreteerd en ervaren worden.
Gendergerelateerd geweld verwijst naar geweld dat zich richt tegen iemand omwille van diens geslacht, genderidentiteit of genderexpressie.
Seksisme is discriminatie of intimidatie omwille van geslacht en vloeit voort uit een stereotiepe houding ten opzichte van vrouwen of mannen.
Dankzij de coming out als feminist van beroemdheden als Emma Watson, Barack Obama en Beyoncé is feminisme hipper dan ooit. Toch zorgt het nog vaak voor controverses.